Старт проекту "Чисті наміри"

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КАМПАНІЇ

«Чисті наміри будують Україну»

(далі - Правила)

1.Загальні положення

1.1. Замовником та Організатором Кампанії «Чисті наміри будують Україну» (далі — Кампанії) є ТДВ «СІНІАТ» (далі — Організатор). Місцезнаходження: 84500, Україна, Донецька обл., м. Артемівськ, 2-й пров. Ломоносова, 3.

2.Термін та територія проведення Кампанії

2.1. Кампанія проводиться протягом зазначеного терміну, на території України в таких торгових точках, (надалі – торгові точки):

  • м. Вінниця, 1й км. Хмельницького шосе, роздрібний магазин «ЕКО ДІМ»
  • м. Хмельницький, вул. Вячелава Чорновола 23, магазин «Цвях»
  • м. Чернівці, с. Великий Кучурів, вул. Головна 76, торгівельна компанія «Пікбуд»

2.2.Термін проведення Кампанії: з 01 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року включно.

3.Продукція, що приймає участь в Кампанії

3.1. В кампанії приймає участь вся продукція, що реалізується в торгових точках під ТМ «Сініат» (надалі - продукція).

4.Мета та порядок проведення Кампанії

4.1. З кожної проданої в торгових точках одиниці продукції (а сама: 1 листа гіпсокартнону, 1мішка/відра будівельної суміші, 1 профіль, штанга (3м.)), в термін проведення Кампанії, 20 копійок, у вигляді будівельних матеріалів на відповідну суму, піде на надання оздоблювальних матеріалів будівельним бригадам, які будуть працювати на об’єктах, визначеним в п.4.4. даних Правил, (надалі – учбові заклади) на проведення ремонту в таких учбових закладів.

4.2. Допомога надається у вигляді будівельних матеріалів на відповідну суму (в межах кошторису, наданого відповідним учбовим закладом, погодженого ТДВ «СІНІАТ»).

4.3. Кампанія «Чисті наміри будують Україну» направлена на просування знання будівельних матеріалів тмPLATO серед цільової аудиторії .

4.4. Учбові заклади, яким надається допомога у вигляді будівельних матеріалів для проведення ремонту приміщень:

4.4.1. Хмельницький національний університет (Інститутська вулиця, 11, м. Хмельницький);

4.4.2. Чернівецька гімназія №5( вул. Дмитра Загула, 8, м. Чернівці);

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (вул. Острозького, 32, м. Вінниця).

  1. Інші умови

5.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих правил, та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповненні Організатором впродовж всього терміну проведення Кампанії, при цьому інформування відносно змін та/або доповнень здійснюється шляхом розміщення Правил зі змінами та/або доповненнями на сайті www.siniat.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту їх опублікування на сайті, якщо інше не передбачено такими змінами та/або доповненнями.

5.3. Дані Правила розміщуються на сайті www.siniat.ua.

5.4. Організатор не несе відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань у випадку настання форс-мажорних обставин, або в інших випадках, коли не виконання таких зобов’язань викликано не з вини Організатора та/або у зв’язку з залежних від Організатора обставин.

< Back

 

 

Ефективні інновації
Перевірені рішення
Прагнення до сталого будівництва