Акція в Епіцентрі

ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ

«ЗАРОБЛЯЙ БІЛЬШЕ З SINIAT»

  1. Акція - маркетингова активність, що проводиться ТДВ «СІНІАТ» з метою збільшення продажів в каналі DIY будівельних сумішей ТМ PLATO (далі - СС).

  2. Організатор і Замовник Акції

2.1. Організатор і замовник Акції (далі - Організатор) - ТДВ «Сініат». Юридична адреса: Донецька область, м Бахмут (Артемівськ), 2-ий провулок Ломоносова, 3.

  1. Територія проведення і тривалість Акції

3.1. Територія проведення Акції - Україна.

3.2. Час проведення Акції - період з 01.10 по 31.12.2016 року включно (далі - Період проведення Акції).

  1. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. Продукція, яка бере участь в Акції - PLATO Finish 18kg, PLATO Filler 15kg, PLATO Trennwand 25kg.

  1. Учасники Акції

5.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи (далі Учасник Акції), які здійснюють продаж в маркетах ТОВ «Епіцентр-К» (далі - Компанія) і є їх співробітниками.

5.2. Предметом Акції є особистий трудовий внесок Учасників в збільшення продажів Компанії, з якою Учасники підтримують трудові відносини.

5.3. В Акції приймають участь тільки маркети Компанії, в асортименті яких є СС PLATO Finish 18kg, PLATO Filler 15kg, PLATO Trennwand 25kg.

  1. Порядок участі в Акції та винагороду

6.1. Компанія закуповує в Організатора Акції СС PLATO Finish 18kg, PLATO Filler 15kg, PLATO Trennwand 25kg.

6.2. Компанія надає щотижня у вівторок, починаючи з 11.10.2016г., Список своїх Учасників Акції, а також загальний обсяг продажів СС ТМ PLATO по кожному

Учаснику Акції в розрізі асортименту (далі Інформація) на електронну адресу natalia.bilyk@siniat.com.

6.3. Організатор нараховує бонуси Учаснику Акції згідно його особистого внеску в обсяг продажів СС Компанії.

6.4. Організатор нараховує бонуси Учаснику Акції за такою формулою:

Σ B = М1 * B1

Σ B - набрані бонуси, грн

М1 - кількість проданих мішків СС PLATÓ Учасником акції за звітний період.

6.5. В1 - грошовий еквівалент одного бонусу при продажу СС PLATÓ, грн (При продажу СС PLATO Finish 18kg - 1 бонус = 2,00 грн, PLATO Filler 15kg - 1 бонус = 2,00 грн, PLATO Trennwand 25kg - 1 бонус = 1,00 грн.

6.6. Організатор Акції на свій розсуд округлює набрані бонуси кожного Учасника Акції в залежності від номіналів подарункових сертифікатів, наявних у Партнерів Акції. На цю суму Учасник Акції отримує Подарунковий Сертифікат, який він може обміняти на товари у Партнерів Акції. Якщо наявний номінал подарункового Сертифікату більше або менше суми набраних Учасником бонусів, залишок переноситься на наступний місяць і плюсується / віднімається від суми набраних бонусів наступного періоду. У разі, якщо вартість товарів перевищує суму, зазначену в подарунковому сертифікаті, Учасник Акції доплачує різницю самостійно.

6.7. Подарунковий Сертифікат Учаснику Акції вручає особисто представник Організатора.

6.8. Інформація про кількість бонусів, які Учасник набрав з моменту початку Акції, буде відправлятися Організатором Учаснику Акції на щотижневій основі протягом 2 робочих днів після отримання інформації від Компанії, зазначеної в п.6.2., Але не раніше 12.10.2016.

  1. Партнери Акції

7.1. Партнер Акції - юридична особа, вибрана Організатором і здійснює обмін подарункових сертифікатів на товари Партнерів Акції, наприклад «Епіцентр».

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати або доповнювати список Партнерів Акції.

  1. Офіційний сайт Організатора в мережі Інтернет, де розміщена повна інформація про Акцію: www.siniat.ua

  2. Порядок підведення підсумків Акції

9.1. Підведення підсумків Акції та видача подарункових сертифікатів здійснюється по закінченню Акції в наступному порядку:

9.1.1. Компанія надає Інформацію за весь період Акції, зазначену в п.6.2., До 10.01.2017г. включно на електронну адресу natalia.bilyk@siniat.com

< Back

 

 

Ефективні інновації

Перевірені рішення

Прагнення до сталого будівництва