Заробляй більше з Siniat

Заробляй більше з Siniat
 1. Акція - маркетингова активність, що проводиться ТДВ «СІНІАТ» з метою збільшення продажів дистриб'ютор будівельних сумішей виробництва ТДВ «СІНІАТ» (далі - СС).

 2. Організатор і Замовник Акції

2.1. Організатор і замовник Акції (далі - Організатор) - ТДВ «Сініат». Юридична адреса: Донецька область, м Бахмут, 2-ий провулок Ломоносова, 3.

 1. Територія проведення і тривалість Акції

3.1. Територія проведення Акції - Україна.

3.2. Час проведення Акції - період з 14.11 по 31.12.2016 року включно (далі - Період проведення Акції).

 1. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. Продукція, яка бере участь в Акції - PLATO Start, PLATO Finish, PLATO Filler, PLATO Gipswand, PLATO Izomix, PLATO Fixer, BauStart, NIDA Gladka.

 1. Учасники Акції

5.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи (далі Учасник Акції), які здійснюють продаж в торгових точках дистриб'юторів ТДВ «СІНІАТ» (далі - Компанія) і є їх співробітниками.

5.2. Предметом Акції є особистий трудовий внесок Учасників в збільшення продажів Компанії, з якою Учасники підтримують трудові відносини.

5.3. В Акції приймають участь тільки ті торговельні точки Компанії, в асортименті яких є СС PLATO Start, PLATO Finish, PLATO Filler, PLATO Gipswand, PLATO Izomix, PLATO Fixer, BauStart, NIDA Gladka.

 1. Порядок участі в Акції та винагороду

6.1. Компанія закуповує в Організатора Акції СС PLATO Start, PLATO Finish, PLATO Filler, PLATO Gipswand, PLATO Izomix, PLATO Fixer, BauStart, NIDA Gladka.

6.2. Компанія надає щотижня в понеділок, починаючи з 21.11.2016г., Список своїх Учасників Акції, а також загальний обсяг продажів СС ТМ PLATO і BauStart по кожному Учаснику Акції в розрізі асортименту (далі Інформація) на електронну адресу natalia.bilyk@siniat.com.

6.3. Організатор нараховує бонуси Учаснику Акції згідно його особистого внеску в обсяг продажів СС Компанії.

6.4. Організатор нараховує бонуси Учаснику Акції за такою формулою:

Σ B = М1 * B1 + М2 * B1 + М3 * B1

Σ B - набрані бонуси, грн

М1 - кількість проданих мішків СС PLATO Start, PLATO Finish, PLATO Filler, PLATO Fixer, BauStart Учасником акції за звітний період.

М2 - кількість проданих мішків СС PLATO Gipswand, PLATO Izomix Учасником акції за звітний період.

М3 - кількість проданих мішків СС NIDA Gladka Учасником акції за звітний період.

В1 - грошовий еквівалент одного бонусу при продажу СС PLATÓ, BauStart, NIDA Gladka, грн (При продажу СС PLATO Start, PLATO Finish, PLATO Filler, PLATO Fixer, BauStart - 1 бонус = 1,00 грн; при продажу СС PLATO Gipswand, PLATO Izomix - 1 бонус = 5,00 грн, при продажу СС NIDA Gladka - 1 бонус = 10,00 грн.

6.5. Організатор Акції на свій розсуд округлює набрані бонуси кожного Учасника Акції в залежності від номіналів подарункових сертифікатів, наявних у Партнерів Акції. На цю суму Учасник Акції отримує Подарунковий Сертифікат, який він може обміняти на товари у Партнерів Акції. У разі, якщо вартість товарів перевищує суму, зазначену в подарункові сертифікати, Учасник Акції доплачує різницю самостійно.

6.6. Подарунковий Сертифікат Учаснику Акції вручає представник Організатора разом з відомістю, яку Учасник підписує і тим самим підтверджує отримання подарункового сертифіката.

6.7. Інформація про кількість бонусів, які Учасник набрав з моменту початку Акції, буде відправлятися Організатором Учаснику Акції на щотижневій основі протягом 2 робочих днів після отримання інформації від Компанії, зазначеної в п.6.2., Але не раніше 23.11.2016.

 1. Партнери Акції

7.1. Партнер Акції - юридична особа, вибрана Організатором і здійснює обмін подарункових сертифікатів на товари Партнерів Акції, наприклад «Епіцентр», «Фокстрот», «Інтертоп», «Розетка», «Брокард», «Космо», «Сільпо», «Спортмастер» і т.д..

7.2. Організатор залишає за собою право змінювати або доповнювати список Партнерів Акції.

 1. Офіційний сайт Організатора в мережі Інтернет, де розміщена повна інформація про Акцію: www.siniat.ua

 2. Порядок підведення підсумків Акції

9.1. Підведення підсумків Акції та видача подарункових сертифікатів здійснюється по закінченню Акції в наступному порядку:

9.1.1. Компанія надає Інформацію за звітний місяць, зазначену в п.6.2., Із зазначенням бажаного Подарункового Сертифікату до 5 числа місяця, наступного за звітним на електронну адресу natalia.bilyk@siniat.com

9.1.2. Організатор Акції протягом 5 робочих днів після отримання Інформації від Компанії нараховує бонуси Учасникам Акції та відправляє їх Учасникам Акції шляхом розсилки смс повідомлень.

9.1.3. Організатор акції зобов'язується протягом 20 робочих днів після отримання Інформації від Компанії, зазначеної в п. 9.1.1., Вручити Учасникам Акції Подарункові Серітфікати.

9.2. У разі, якщо Компанія не надає вчасно Інформацію, зазначену в п. 9.1.1., Організатор не несе відповідальність за затримку у передачі подарункових сертифікатів Учасникам Акції.

 1. Обмеження на участь в Акції

10.1. Участь в Акції беруть тільки ті Учасники, які підтримують трудові відносини з Компанією під час всього терміну проведення Акції. Якщо Учасник Акції залишає Компанію, то право на подальшу участь в Акції він втрачає, бонуси не нараховуються і не враховуються.

10.2. Організатори Акції має право обмежити або припинити участь будь-якого Учасника Акції в разі порушення ним умов Акції або за рішенням керівництва Компанії Учасника.

 1. Інші положення Акції

11.1. У разі виникнення ситуацій, що припускають неоднозначне трактування Офіційних умов Акції або питань, не врегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення приймається Організатором Акції з урахуванням вимог законодавства України.

11.2. Всі спірні питання, що виникли в процесі проведення Акції, вирішуються Організатором Акції. Рішення, прийняте Організатором Акції, є остаточним і не підлягає зміні.

11.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань в разі настання форс-мажорних обставин.

11.4. Організатор не несе відповідальності щодо результатів майбутнього використання товарів, отриманих в обмін на Подарункові Сертифікати.

11.5. Всі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

11.6. Дані Умови Акції можуть бути змінені або доповнені Організатором протягом Періоду Акції, при цьому інформування щодо змін і доповнень може бути здійснено шляхом розміщення на Інтернет сайті www.siniat.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті Організатора Акції, якщо інше не передбачено змінами або доповненнями Офіційних умов.

< Back

 

 

Ефективні інновації

Перевірені рішення

Прагнення до сталого будівництва